Roleplay Admin Komutları Butun Surumler [UgScripts]

LeerTR

Mta Roleplay Admin Komutları Full

Mta Roleplay admin komutları tüm çeşitler için kodları buradan öğrenebilirsiniz. Gamemaster komutları ve trial adminden owner admine kadar tüm komutlar aşağıdadır. İşyeri oluşturma, oyuncu adı değiştirme, int açma, oyuncu çekme, araç fixleme, npc oluşturma ve daha fazlası için aşağıdan Roleplay Admin Kodlarına ulaşabilirsiniz.

Roleplay Araba Oluşturma Kodu ve Diğer Araç Komutları

 • /makeveh araç oluşturur/setcarhp = araca can ekler. Araç ID'leri için tıklayın
 • /fixveh = Motoru bozulmuş aracı tamir eder, fixler.
 • /gotocar araca ışınlar
 • /respawnveh = aracı respawnlar
 • /getcar aracı çekme komutu
 • /fixvehs = Tüm araçları tamir eder
 • /fuelvehs = Tüm araçların benzinini doldurur
 • /fuelveh = ID girilen aracının benzinini doldurur.
 • /setvehtint = araca film ekler
 • /setcolor = Renk değiştirir.
 • /setvehplate = Plaka değiştirir
 • /restoreveh = silinmiş aracı kurtarır
 • /delveh = araç silme kodu
 • /setvehfaction = Factiona araç atar.

Roleplay İsim Değiştirme Komutları

 • /changename ID nick veya /setname ID isim. Oyuncunun ismini değiştirir.
 • /setinteriorid idsini değişir veya /setint ID İnteriorun ismini değiştirir.

NPC KOYMA ve Diğer NPC Komutları:

 • /makeshop = Npc koyar
 • /delshop id = Npc siler veya /removeshop
 • /addfuelpoint isim skinid = benzinlikci
 • /makeshop 1 = Market 1. npc
 • /makeshop 8 = Market 2. npc
 • /nearbymakeshop = Yakındaki npc lerin idsini gösterir.
 • /restock = stok yeniler.

Roleplay Interior Komutları

 • /addinterior = interior oluşturur. veya /addint
Örnek: /addinterior InteriorID Tür Fiyat
Türler: 0 Ev , 1 İşyeri, 2 Hükümet (Satılamaz), 3 Kiralık İnterior Idlerini görmek için tıklayın
 • /addelevator = Işıınlanma elevatoru oluşturur
 • /delelevator = Elevator Siler
 • /nearbye = Yanımızda olan Elevator ID'lerini görüntüler.
 • /addnewint = Otomatik interior oluşturur.
 • /setintid = interior içini değiştirme
 • /togint ID = Interior kapatır / açar.
 • /getintid = Interior içindeki int ID öğrenme
 • /setinteriorname veya /setintname ismini degisir
 • /setinteriorprice veya /setintprice interior(işyeri veya ev) fiyatini değişir.

Faction (Birlik) Komutları

 • /makefaction = Birlik oluşturma komutu.
 • /setvehfaction = Birliğe araç ekleme
 • /setfactionmoney  = Birliğe para ekleme komutu
 • /setvehfaction ID -1 = Birlikten araç çıkartma
 • /setfactionleader ID birlikID = Birlikte seçilen oyuncuyu lider atar.
 • /setfactionrank= Faction da rütbenizi/rankınızı değiştirir
 • /setfaction ID FactionID = Birliğe birini ekler
 • /setintfaction = Birlik evi/mekanı yapma
 • /showfactions = Oyundaki bütün factionları görme
 • /renamefaction = Faction adı değiştirme

Roleplay Tüm Admin ve Gamemaster Komutları

Level 1: Trial Admin Komutları 

 • /adminlounge = /adminlounge = Rol odasına çeker
 • /check = /check [player] = oyuncu bilgilerini gösterir
 • /stats = /stats [player] = oyuncunun bilgilerini oyuncu gözünden gösterir.
 • /history = /history [player/account] = jail ve adminin oyuncuya yaptıgı işlem geçmişi.
 • /auncuff = /auncuff [player] = Oyuncunun kelepçesini kırar.
 • /pmute = /pmute [player] = Oyuncuyu muteler
 • /togooc = /togooc = b den ooc konuşmayı engeller.
 • /stogooc = /stogooc = Fısıldamayı engeller.
 • /disarm = /disarm [player] = Oyuncunun tüm silahlarını kaldırır.
 • /freconnect = /freconnect [player] = oyuncuyu yeniden sunucuya girdirir.
 • /giveitem = /giveitem [player] [item id] [item value] = oyuncuya eşye verme kodu, mevcut eşyalar listesi için /itemlist komutuyla eşya idlerine ulaşabilirsiniz.
 • /sethp = /sethp [player] [new hp] = oyuncuya can verir.
 • /setarmor = /setarmor [player] [new armor] = Oyuncuya yelek verir
 • /setskin = /setskin [player] [skin id] = Oyuncuya skin (kıyafet) verir.
 • /changename = /changename [player] [new character name] = Oyuncunun adını değiştirir.
 • /slap = /slap [player] = oyuncuyu yerden girilen yükseklik kadar havaya uçurur. 
 • /recon = /recon [player] = Oyuncuyu izleme komutu
 • /fuckrecon = /stoprecon = İzlemeleri engeller.
 • /pkick = /pkick [player] [reason] = Oyuncuyu sunucudan atar.
 • /pban = /pban [player] [hours] [reason] = Oyuncuyu sunucudan yasaklar.
 • /unban = /unban [full char name] = ban kaldırır.
 • /unbanip = /unbanip [ip] = ip ban kaldırır.
 • /unbanserial = /unbanip [serial] = serial ban kaldırır.
 • /gotoplace = /gotoplace [ls/sf/lv/pc] = hızlı ışınlanma şehirler arası
 • /jail = /jail [player] [minutes] [reason] = oyuncuya jail atar. 999 üzeri perm olur.
 • /unjail = /unjail [player] = Hapisten çıkarır.
 • /jailed = /jailed =Hapis geçmişini görüntüler.
 • /goto = /goto [player] = Oyuncuya ışınlar.
 • /gethere = /gethere [player] = oyuncuyu yanına ışınlar.
 • /sendto = /gethere [player] [dest. player] = Oyuncuyu oyuncuya ışınlar.
 • /freeze = /freeze [player] = oyuncuyu dondurur.
 • /unfreeze = /unfreeze [player] = dondurmayı kaldırır.
 • /mark = /mark [label] = pozisyonu isimle kaydeder.
 • /gotomark = /gotomark [label] =ismi girilen pozisyona ışınlar.
 • /adminduty = /adminduty = Admin moduna geçersiniz. Admin olursunuz.
 • /setmotd = /setmotd [message] = updates the message of the day
 • /setamotd = /setamotd [message] = updates the admin message of the day
 • /amotd = /amotd = shows the current admin message of the day
 • /warn = /warn [player] = Oyuncuyu uyarur 3 warn = Perm ban
 • /showinv = /showinv [player] = Oyuncunun envanterini görüntüler.
 • /togmytag = /togmytag = Kullanıcı adını gizler.
 • /dropme = /dropme = drops you off at the current freecam position
 • /disappear = /disappear = Görünmez olur.
 • /listcarprices = /listcarprices = shows list with carprices in dealerships

 • /findalts = /findalts [player] = shows all characters the player has
 • /findip = /findip [player/username/ip] = shows all accounts the player has
 • /findserial = /findserial [player/username/serial] = shows all accounts the player has

 • /setlanguage = /setlanguage [player] [language] [skill] = adjusts the skill of a player's language, or learns it to him
 • /dellanguage = /dellanguage [player] [language] = deletes a language from the player's knowledge
 • /aunblindfold = /aunblindfold [player] = unblindfold the player
 • /agivelicense = /agivelicense [player] [type] = gives the player a license
 • /resetcontract = /resetcontract [player] = resets the job time limit for a person.

Araca Yönelik Komutları 

 • /carlist = /carlist = Shows an list with vehicle id's and colors
 • /unflip = /unflip = unflips the car
 • /unlockcivcars = /unlockcivcars = unlocks all civilian vehicles
 • /oldcar = /oldcar = retrieves the id of the last car you drove
 • /thiscar = /thiscar = retrieves the id of your current car
 • /gotocar = /gotocar [id] = teleports you to the car with that id
 • /getcar = /getcar [id] = teleports the car to you
 • /nearbyvehicles = /nearbyvehicles = shows all vehicles within a radius of 20
 • /respawnveh = /respawnveh [id] = respawns the vehicle with that id
 • /respawnall = /respawnall = respawns all vehicles
 • /respawndistrict = /respawndirstrict = respawns all vehicles in the district you are in
 • /respawnciv = /respawnciv = respawns all civilian (job) vehicles
 • /findveh = /findveh [name] = retrieves the model for that vehicle name
 • /fixveh = /fixveh [player] = repairs a player's vehicle
 • /fixvehs = /fixvehs = repairs all vehicles
 • /fixvehis = /fixvehis [player] = fixes the vehicles look, engine may remain broken
 • /blowveh = /blowveh [player] = blows up a players car
 • /setcarhp = /setcarhp [player] = sets the health of a car, full health is 1000.
 • /fuelveh = /fuelveh [player] = refills a players vehicle
 • /fuelvehs = /fuelvehs = refills all vehicles
 • /setcolor = /setcolor [player] [colors...] = changes the players vehicle colors
 • /getcolor = /getcolor [car] = returns the colors of a vehicle
 • /entercar = /entercar [player] [car] [seat] = puts the player into the given vehicle at either the specified seat, or if none then the first free seat

İnterior Komutları 

 • /getpos = /getpos = outputs your current position, interior and dimension
 • /x = /x [value] = increases your x-coordinate by the given value
 • /y = /z [value] = increases your y-coordinate by the given value
 • /z = /y [value] = increases your z-coordinate by the given value
 • /set* = /set[any combination of xyz] [coordinates] = sets your coordinates - available combinations: x, y, z, xyz, xy, xz, yz
 • /reloadinterior = /reloadinterior [id] =reloads an interior from the database
 • /nearbyinteriors = /nearbyinteriors =shows nearby interiors
 • /setinteriorname = /setinteriorname [newname] =changes an interior name
 • /setfee = /setfee [amount] =sets an fee on entering the interior
 • /getinteriorid = /getinteriorid =Gets the interior id},

Birlik Komutları 

 • /showfactions = /showfactions = shows a list with factions
 • -
 • /resetbackup = /resetbackup [name] = Resets PD's backup unit
 • /resetassist = /resetassist = Resets ES's assist system
 • /resettowbackup = /resettowbackup = Resets towing backup system
 • /aremovespikes = /aremovespikes = Removes all the PD spikes
 • /clearnearbytag = /clearnearbytag = Clears nearby tag
 • /nearbytags = /nearbytags = Shows nearby tag and its creators
 • -
 • /changelock = /changelock = changes the lock from the vehicle/interior
 • /restartgatekeepers = /restartgatekeepers = restarts the gatekeepers resource
 • -
 • /bury = /bury [player] = buries the player; removes the ck corpse

Reklam Komutları 

 • /listadverts = /listadverts = gives a list with recently ran and pending adverts
 • /freeze = /freezead [ID] = prevents an ad from being aired, max is 10 minutes.
 • /unfreeze = /unfreezead [ID] = Unfreezes an advert
 • /deletead = /deletead [ID] = Marks an ad as aired

Level 2 Admin Komutları 

 • /superman = /superman = activates superman
 • /gotohouse = /gotohouse [id] = teleports to the house
-- Araçlara yönelik yetkileri
 • /veh = /veh [model] [color 1] [color 2] = spawns a temporary vehicle }

Level 3 Süper Admin Komutları 

 • /setweather = /setweather = change the weather
Araçlara yönelik yetkileri
 • /delveh = /delveh [id] = removes the (temporary) vehicle with that id
 • /delthisveh = /delthisveh = removes the (temporary) vehicle
 • /makeveh = /makeveh = creates a new permanent vehicle
 • /makecivveh = /makecivveh = creates a new permanent civilian vehicle
 • /addupgrade = /addupgrade [player] [upgrade id] = upgrades a players car
 • /setpaintjob = /setpaintjob [player] [upgrade id] = set another paintjob on a vehicle
 • /setvariant = /setvariant [player] [variant 1] [variant 2] = set another variant on a vehicle
 • /delupgrade = /delupgrade [player] [upgradeid] = removes a specific upgrade from the player's car
 • /resetupgrades = /resetupgrades [player] = removes all upgrades on the player's car
 • /aunimpound = /aunimpound [vehicle id] = unimpounds the vehicle from the BTR lot
 • /setvehtint = /setvehtint [player] [0- Remove, 1- Add] = adds or removes vehicle tint
 • /atakelicense = /atakelicense [player] [type] = revokes the player a license (use full name for offline players
 • /setvehicleplate = /setvehicleplate [carid] [plate text] = changes the plate of a vehicle
 • /setvehiclefaction = /setvehiclefaction [vehicleid] [factionid] = changes the owner of a vehicle to a faction, use factionid -1 to set it to yourself
Elevatora yönelik yetkileri
 • /addelevator = /addelevator [interior] [dimension] [x] [y] [z] = creates an elevator
 • /delelevator = /delelevator [id] = deletes an elevator
 • /nearbyelevators = /nearbyelevators = shows nearby elevators
 • /toggleelevator = /toggleelevator [id] = enables/disables an elevator

Level 4 Lead Admin Komutları

 • /addatm = /addatm = adds an ATM at this spot
 • /delatm = /delatm [id] = deletes an ATM with the id
 • /nearbyatms = /nearbyatms = shows the nearby ATMs
 • /bigears = /bigears [player] = hook yourself between someone's chats
 • /bigearsf = /bigearsf [factionid] = hook yourself between faction chats
 • /nearbyatms = /nearbyatms = shows the nearby ATMs
  Tamirhaneye yönelik yetkileri
  • /makepaynspray = /addpaynspray = creates an pay n spray
  • /nearbypaynsprays = /nearbypaynsprays = shows nearby pay n sprays
  • /delpaynspray = /delpaynspray [id] = deletes an pay n spray
  Telefona yönelik yetkileri
   • /addphone = /addphone = creates a public phone
   • /nearbyphones = /nearbyphones = shows nearby public phone
   • /delphone = /delphone [id] = deletes a public phone
   İnteriora yönelik yetkileri
    • /enableallelevators = /enableallelevators = enables all elevators
    • /addinterior = /addinterior  [Interior ID] [TYPE] [Cost] [Name] =adds an interior
    • /sellproperty = /sellproperty =sells an interior
    • /delinterior = /delproperty =deletes an interior
    • /getinteriorid = /getinteriorid [id] =shows the current interior
    • /setinteriorid = /setinteriorid [id] =changes the interior
    • /getinteriorprice = /getinteriorprice =shows the interiors price
    • /setinteriorprice = /setinteriorprice [price] =changes the interiors price
    • /getinteriortype = /getinteriortype =shows the interiors type
    • /setinteriortype = /setinteriortype [type] =changes the interiors type
    • /toggleinterior = /toggleinterior [id] =sets the interior enabled or disabled
    • /enableallinteriors = /enableallinteriors =enables all the interiors
    • /setinteriorexit = /setinteriorexit =changes an interior exit marker
    • /setinteriorentrance = /setinteriorentrance  [Interior ID] =changes an interior entrance marker
    Birliğe (Faction) yönelik yetkileri
     • /setfactionleader = /setfactionleader [player] [factionid] = puts a player into a faction and makes the player leader
     • /setfactionrank = /setfactionrank [player] [rank] = sets a player to a specific faction rank
     • /makefaction = /makefaction [type] [name] = creates a faction
     • /renamefaction = /renamefaction [id] [new name] = renames a faction
     • /setfaction = /setfaction [id] [factionid] = puts an player into a faction
     • /delfaction = /delfaction [id] = deletes a faction
      Benzine (Pompacı) yönelik yetkileri
      • /addfuelpoint = /addfuelpoint = creates a new fuelpoint
      • /nearbyfuelpoints = /nearbyfuelpoints = shows nearby fuelpoints
      • /delfuelpoint = /delfuelpoint [id] = deletes a fuelpoint
      Oyuncuya yönelik yetkileri
       • /ck = /ck [player] [cause of death] = permanently kills the character; spawns a corpse at the location the player is at
       • /unck = /unck [player] = reverts a character kill
       Silaha yönelik yetkileri
        • /makegun = /makegun = gives the player the specified weapon item
        • /makeammo = /makeammo = gives the player the specified ammo item
        Üst düzey yetkileri
         • /setmoney = /setmoney [player] [money] = sets the players money to that value
         • /givemoney = /givemoney [player] [money] = gives the player money in addition to his current cash
         • /resetcharacter = /resetcharacter [Firstname_Lastname] = fully resets the character
         • /setvehlimit = /setvehlimit [player] [limit] = Set the players vehicle limit.
         • /adminstats = shows admin stats }

         Level 5 Head Admin Komutları

          Oyuncuya yönelik yetkileri
          • /givevpoints = /givevpoints [player] [points] [reason] = awards a player vPoints
          • /hideadmin = /hideadmin = toggles hidden/visible the admin status
          • /ho = /ho [text] = send global ooc as hidden admin
          • /hw = /hw [player] [text] = send a pm as hidden admin
          • /makeadmin = /makeadmin [player] [rank] = gives the player an admin rank
           Scripte yönelik yetkileri
           • /startres = /startres [resource name] = starts the resource
           • /stopres = /stopres [resource name] = stops the resource
           • /restartres = /restartres [resource name] = restarts the resource
           • /rescheck = /rescheck = checks for ceatain down resources and startes them
           • /rcs = /rcs = check if the resource \Resource-Keeper\ is running 
           Vakit buldukça Türkçeleştireceğim. Sizde destek olmak isterseniz çevirilerinizi iletişim bölümünden veya yorum olarak iletebilirsiniz. Umarım faydası olmuştur soru ve önerileriniz veya listede olmayan komutlar biliyorsanız yorum olarak paylaşabilirsiniz.


           Yorum Gönder

           30Yorumlar

           Mesajiniz

           1. addnewint yada addinterior yapınca hata veriyor

            YanıtlaSil
           2. o zaman serverinde sorun vardır o komutlar her sw de var

            YanıtlaSil
           3. Kodları nereden değiştirebilirim ? Roleplay Serverimdeki.

            YanıtlaSil
            Yanıtlar
            1. bende aynı sorunun cevabını bekliyorum

             Sil
            2. kodları derken biraz daha açabilirmisin

             Sil
           4. Bankacı nasıl koyacağım ?

            YanıtlaSil
           5. Çok yardımı dokundu teşşekür ederim.

            YanıtlaSil
           6. ben benzin npc koyamıyorum addfuelpoint yapmama rağmen

            YanıtlaSil
            Yanıtlar
            1. Bazi script paketlerinde komut yok fuel npc dosyasindan koordinati kopyalarip alt satirine kodu yapistirim koordinatlari yeni koyacagin yerinki ile degistirmen gerekiyor. bu islemden sonra scripti restartla

             Sil
           7. İsim değiştirme komutu ne?

            YanıtlaSil
           8. ya isim değiştirme komudu ne

            YanıtlaSil
           9. Roleplay admin komutları 2022 güncellendi. Owl Roleplay script paketi kodları

            YanıtlaSil
           10. deprem yapma komutu neydi

            YanıtlaSil
            Yanıtlar
            1. Ilk defa deprem duyuyorum. Baska scriptle olabilir

             Sil
           11. MTA RP+ Nasıl veriliyor bilen var mı

            YanıtlaSil
            Yanıtlar
            1. Donatepuan veya donator puani vererek oyuncunun almasini isteyebilirsin alternatif yontem kodunu bilmiyorum

             Sil
           12. Kendimize hangi komutla icon veriyoruz kral tacı youtuber iconu fln

            YanıtlaSil
           13. ölümsüzlük nasıl açarım

            YanıtlaSil
           14. nası indiricez indirme yeri yok

            YanıtlaSil
           15. Admin komutlari bu. Roleplay kategorisinden roleplay scriptlerine ulasirsin

            YanıtlaSil
           16. vip 3 nasıl verilyor

            YanıtlaSil
            Yanıtlar
            1. addvip / makevip / givevip bu komutlari deneyebilirsin. Vip sistemine gore degismektedir... Eski sistemde kullaniciya donate para ekleniyor kullanici kendisi aliyordu.

             Sil
           Yorum Gönder